Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα της Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) έχει ως στόχο την προώθηση και πώληση προϊόντων Eco-Energy (Οικολογικής Ενέργειας). Η πρόσβαση σε αυτή και ή χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) και των χρηστών, επισκεπτών της και ειδικότερα:

1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της Σφακιανακης Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε (Ecowatt Energy), αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό της δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις διατάξεις του Νόμου 2121/93 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών διακαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, η χρήσης τους για εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Σφακιανακης Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε (Ecowatt Energy).

2. Η Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) δεν εγγυάται την ορθότητα πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται απέναντι στους χρήστες, ή τρίτους για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

3. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες (ιστοσελίδες) μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για διευκόλυνση των χρηστών επισκεπτών. Η Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση ζημία των χρηστών επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links), ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

4. Η Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών - επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων) στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.).

5. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.

6. Η Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards), ή ομάδων συζήτησης (chat), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της, καθώς και για κάθε μεταδιδόμενη πληροφορία ή οποία διαθέτει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μετάδοση και προσάρτηση παρόμοιων μηνυμάτων ή πληροφοριών, καθώς και όσων επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν αστική ή ποινική ευθύνη. Η Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό και πληροφορίες.

7. Η Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει τροποποιεί ή και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το διακαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

8. Η Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών μα σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς.

9. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Μαυρικίδη Δέσποινα (Power Net) επιβεβαιώνει, ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.


Accept

Για την καλύτερη εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies.